Filosofi som terapi

Filosofi som terapi

Som mange av dere vet er min hovedinteresse og formidlingsprosjekt forholdet mellom filosofi og terapi. Dette er jeg opptatt av både i mitt praktiske arbeid med klienter og som forskningsobjekt.

Helt siden antikken har filosofien vært rettet mot menneskets psykiske helse og sunnhet. Filosofenes rolle har i mye større grad enn det vi er klar over i dag, vært å veilede, rådgi og hjelpe. Hovedtanken hos de gamle grekerne har vært introspeksjon som vei ut av lidelsen.

Det betyr at ved å rette blikket innover i deg selv kan du etterhvert heve perspektivet og bli i stand til å se deg selv og dine utfordringer fra et annet perspektiv. Da vil du handle mer konstruktivt og dette er jo det overordnede mål i de fleste terapiformer.

Kjemien mellom terapeut og klient er viktigere enn metode

I dag har vi utallige varianter terapeutiske metoder for å bedre mestre våre livs utfordringer.

Felles for alle klienter er at det krever din egen vilje til endring for at du skal lykkes, og at endring er en prosess og ikke noe som skjer i en håndvending. Resten er et spørsmål om hvilken utdannelse terapeuten har, hvilke trender som finnes i tiden og hva nyeste forskning finner ut at er veien til å bekjempe psykiske smerter.

Jeg vil imidlertid si meg enig med forskere som hevder at god terapi i stor grad er avhengig av kjemi mellom terapeut og klient. Og med dette selvfølgelig at klienten har en genuin opplevelse av å bli sett, forstått anerkjent og ivaretatt.
Det er ikke nødvendigvis noe du kan ta for gitt når du oppsøker en psykolog eller annen fagperson. Det er heller ikke alltid slik at den mest skoleflinke psykologistudenten blir den beste samtalepartneren for mennesker i psykisk nød.

Når dette er sagt, er det min sterke overbevisning at det finnes håp for alle og min erfaring tilsier at dette håpet som regel manifesterer seg mye fortere enn du tror. Ikke sjeldent går klienten ut allerede etter første samtale med en følelse av at nå er noe endelig i gang.

Ofte er det å kvie seg, grue seg og ikke gjøre noe med problemet mye vondere enn det å faktisk begynne. De fleste som baler med angst, depresjon, rusproblematikk eller andre plager, opplever det som regel veldig godt å endelig få et rom som er helt og holdent til deres bruk. Et rom der alt det vonde kan få komme usensurert ut.

Det er som regel også mye lettere å leve med problemet i hverdagen når du vet at du har et sted der det blir tatt hånd om.

Går du rundt med en udefinerbar smerte som du ikke får tak i?
Blir det for mye kokain og alkohol i helgene?
Ønsker du deg en kjæreste, men kommer aldri inn i et forhold?

OPPSØK HJELP – DU ER IKKE ALENE!

Kontakt oss i dag for en prat.

Skrevet av Lina Leyk – Filosofisk Terapeut