Å FÅ EN ALVORLIG DIAGNOSE

(heldagskurs)

Kurset formål er å lære seg ulike metoder for mestring når ulykken rammer og legger grunnlaget for et nytt perspektiv på det å bli syk og dø.

Vi jobber individuelt og i grupper.