Er du deprimert?

Du kan få hjelp.

Å oppleve senket stemningsleie i ny og ne er helt alminnelig og en naturlig del av livet. En depresjon kan imidlertid variere fra lett nedstemthet til dypt vedvarende tungsinn. Den siste formen for depresjon resulterer ofte i funksjonsnedsettelse, sosial tilbaketrekning og arbeidsuførhet.

Det er knyttet mye skam til depresjon. Mange isolerer seg i sin smerte og blir ensomme. Om du har en slik grå-stemning innvendig har det en grunn, og den grunnen er ikke at du er en dårlig person eller et mindreverdig menneske.

Du trenger noen å snakke med, bli sett, forstått, tatt på alvor og ikke minst å bli respektert. Du trenger å bli lyttet til, og du trenger veiledning.

Få hjelp ut av depresjonen

Her behandler vi depresjon, sorg og tungsinn ved å utforske hva som ligger til grunn for de smertefulle følelsene og opplevelsen av å ikke strekke til. Gjennom kontakten med terapeuten vil klienten oppleve seg mindre isolert og i posisjon til å ha med sine egne følelser å gjøre.

Grunnen til at man blir deprimert står ofte i sammenheng med at man frykter sine egne følelser og dermed har vanskelig for å gjøre noe med dem.

Ved å slippe et annet menneske inn i ens smertefulle følelsesliv er man allerede et skritt på vei. Men fordi dette er tung materie er det lurt at man åpner seg for en terapeut som både er nøytral og har erfaring i å bistå når sorg og smerte er som verst.

Kontakt oss på telefon eller gjennom kontaktskjemaet under for en uforpliktende samtale om hvordan du kan få hjelp.