Parterapi

Parterapi Oslo

Ser dere etter en parterapeut eller ekteskapsrådgiver i Oslo? Jeg gir dere hjelp til å
komme gjennom tøffe tider i samlivet.

Når samlivet er etablert og partneren blir mer kjent som person, avtar som regel den
idealiserte måten å se den andre på. Dette oppleves for mange som en stor nedtur i
samlivet: «Han ser ikke på meg som han pleide å gjøre», «Hun har sluttet å pynte seg
for min skyld», er vanlige utsagn hos mine klienter. Tenner du ikke lenger på partneren
etter mange år sammen, opplever dere kontakten som kjedelig og meningsløs og mer
som en plikt enn en glede? Føler du deg ensom i forholdet?

PARTERAPI HJELPER

Parterapi kan være redningen for mange i en slik situasjon. Reaksjonene på denne
manglende idealiseringen er ofte skuffelse, og et resultat av denne gnagende skuffelsen
er en tiltagende tendens til å se partneren på en negativ måte, og noen ganger åpner
det seg et rom for forelskelse i andre personer.

Uten åpenhet og jevnbyrdighet i forholdet vil slike projeksjoner kunne utvikle seg og bli
omfattende uten at partneren er klar over hva som skjer i den andre. I takt med dette vil
man lett redusere sine forventninger og dermed også sin følelsesmessige innsats og
tilstedeværelse i forholdet.

Med parterapi kan man få løst opp i alle disse knutene som ligger og gnager. Mange
lar det gå for langt før søker hjelp i form av parterapi. Ikke la det gå for langt, ta tak i
problemene.

OPPLEVER DERE MYE KONFLIKT?
Et alternativ til et kjølig forhold, kan være en relasjon med gjentagende kriser og
forsoninger. Problemet med et slikt forhold er at den mest grunnleggende
problematikken, usikkerheten på den andres følelser, lett blir maskert bak de ytre forhold
som partnerne strides om, og de virkemidlene de tar i bruk ovenfor hverandre.

HVA INNEBÆRER PARTERAPI?
Parterapi er for par med utfordringer i forholdet. Fokus er bevisstgjøring av det som
gjør forholdet dårlig og å gjenopprette den gode relasjonen. Det er altfor mange
skilsmisser i dette landet, og de fleste par gir opp for fort, når problemene hos flere
kunne vært løst av en god terapeut. Konsekvensene for familier med barn er spesielt
undervurdert.

Jeg brenner for å hjelpe familier til å holde sammen gjennom parterapi. Prosessen kan
være tung, men som oftest opplever jeg at når paret forstår grunnproblematikken hos
seg selv og den andre, går arbeidet og parterapien fortere enn man kunne tenke seg. I våre samtaler fokuserer vi sterkt på viljen som redskap, kjærlighet, forpliktelse og
ansvar som rammen rundt paret.

Jeg jobber med mindre og større svik, utroskap, nedfryste følelser, seksualitet og samliv
etter barnefødsel.
Kontakt meg dersom du lurer på noe, eller tror at parterapi er noe du og din partner kan
trenge.

Kontakt oss dersom du lurer på noe, eller tror et parterapi er noe du og din partner kan trenge.