Alternativ til psykolog

Lina Leyk Rådgivning er en privatpraksis for deg som ønsker rådgivning, veiledning og hjelp i livets små og store utfordringer uten å nødvendigvis oppsøke lege eller psykolog.

Lina er utdannet filosof, og har dermed god oversikt over de ulike former for psykologiske metoder som har vært brukt oppigjennom tiden i arbeidet med psykiske utfordringer.

Hun driver en praksis med mange års erfaring med veiledning av barn (mobbing, skilsmisser, trassalder og utagering), par og enslige. Alle med forskjellige utfordringer. Overordnet er målet å hjelpe individer til å kjenne seg selv bedre, forstå sine motiver og handlinger, og dermed kunne endre sin livsinnstilling og adferd.

HVORFOR VELGE EN FILOSOF?

Vi investert i prosesser som fremmer håp, motivasjon, positive forventninger og korrigerte erfaringer. Vi er opptatt av terapeuteffekten framfor teorieffekten.

Som filosofer sitter vi på en mengde kunnskap om menneskesinnet og de uendelige ulike teoriene som kan brukes for å skape endring. Vi er likevel av den oppfatning at de dyktige terapeutene – de som skaper god effekt- er de terapeutene  som er flinke til å skape en god relasjon for et vellykket samarbeid og videre utvikling av klienten.

Kanskje du har forsøkt tradisjonelle metoder uten hell? Da bør du kontakte oss for en hyggelig samtale om hvordan vi kan bistå deg i din videre utvikling.