BISTAND FOR BARN & UNGDOM

BISTAND TIL BARN OG UNGDOM

Jeg har lang erfaring med å hjelpe barn, unge og familier med utfordringer. Jeg
behandler barn fra de er 6 år, og opp gjennom barndommen og ungdommens
mange faser. Det kan være barn som har vært gjennom foreldrenes skilsmisse, barn
som har skolevansker, ensomme barn, vanskelige tenåringer, utagerende
barn/tenåringer, rusproblematikk osv. Det viser seg at særlig unge finner det
enklere å snakke med og åpne seg for en filosof enn for eksempel en psykolog eller
lege.

Her er noen stikkord som viser litt hvilke problemer jeg jobber med:

 Kriminalitet
 Mistanke om selvskading eller spiseproblemer
 Depresjon
 Overvekt
 Problemer med venner
 Dårlige skoleprestasjoner

Alderen 12-16 år er brytningstid hos ungdommen. Tidlig barndoms følelsesmessige
løsninger dekonstrueres og skal settes sammen igjen. Mor og far testes ut for alt de
er verd av engasjement, fasthet og fantasi. Dette er en svært utfordrende tid for
nesten alle foreldre, og mange klandrer seg selv i etterkant for å ikke ha sett
faretegn og signaler på at ungdommen er på galt spor.

Her får du hjelp til å hanskes med ungdommen, lære hvordan du skal følge opp,
utvikle, støtte og vise vei uten å invadere eller krenke ungdommens autonomi.
Jeg kan vise til svært gode resultater i behandling av barn og ungdom. Det viser seg
at når barn og ungdom får satt ord på sine følelser i et rom der de føler seg sett og
er trygge, økes prestasjonsevnen og drivkraften.

Hos meg blir ingen stigmatisert, diagnostisert eller møtt med fordommer. Mitt
formål er å oppnå en unik kontakt med barnet som gjør at han eller hun selv
formidler det som er vanskelig. Jeg benytter meg av ulike former for ekspressivitet –
alt ettersom hva som er passende for det individuelle barnet som arbeides med.
Ingen barn er like, og den metoden som passer den ene, passer ikke nødvendigvis
for den andre. Det er den personlige kontakten og min ekspertise som skal være
grunnlaget for barnets utvikling og endring.

Kontakt meg i dag for en uforpliktende samtale.