TERAPI FOR BARN & UNGDOM

Vi er eksperter på å hjelpe barn/unge og familier med utfordringer. Vi behandler barn fra de er 4 år, og opp gjennom barndommen og ungdommens mange faser. Det kan være barn som har vært gjennom foreldrenes skilsmisse, skolevansker, ensomme barn, vanskelige tenåringer, utagerende barn/tenåringer, rusproblematikk osv. Det viser seg at særlig unge finner det enklere å snakke med og åpne seg for en filosof enn for eksempel en psykolog eller lege.

Her er noen stikkord som viser litt hva vi kan bidra med:

  • Kriminalitet
  • Mistanke om selvskading eller spisevansker
  • Depresjon
  • Overvekt
  • Problemer med venner
  • Dårlige skoleprestasjoner

Alderen 12-16 år er brytningstid hos ungdommen. Tidlig barndoms følelsesmessige løsninger løses opp og skal settes sammen igjen. Mor og far testes ut for alt de er verd av engasjement, fasthet og fantasi. Dette er en svært utfordrende tid for nesten alle foreldre, og mange klandrer seg selv i etterkant for å ikke ha sett faretegn og signaler på at ungdommen er på galt spor.

Her får du hjelp til å hanskes med ungdommen, lære hvordan du skal følge opp, utvikle, støtte og vise vei uten å invadere eller krenke ungdommens autonomi.

Vi kan vise til svært gode resultater i behandling av barn og ungdom. Det viser seg at når barn og ungdom får satt ord på sine følelser i et rom der de føler seg sett og trygge, økes prestasjonsevnen og drivkraften.

Hos oss blir ingen stigmatisert, diagnostisert eller møtt med fordommer. Vårt formål er å oppnå en unik kontakt med barnet som gjør at han eller hun selv formidler det som er vanskelig. Vi benytter oss av ulike former for ekspressivitet – alt ettersom hva som er passende for akkurat det spesielle barnet som arbeides med. Ingen barn er like og den metoden som passer den ene, passer ikke nødvendigvis for den andre. Det er den personlige kontakten og vår ekspertise som skal være grunnlaget for barnets utvikling og endring.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale.