Personlig rådgiver

I løpet av livet opplever de fleste perioder hvor man blir stilt ovenfor valg og livsfaser som kan by på større utfordringer enn man klarer å takle. Ofte kan det være vanskelig å rydde opp i tankene sine på egen hand uten hjelp av en rådgiver. Hvordan skal man bli i stand til å velge riktig vei? Hva skal til for å løse problemet?

Hos oss får du hjelp og veiledning med dine utfordringer av en kvalifisert personlig rådgiver uten at du trenger psykolog eller psykiater. Vi er et alternativ til psykolog og tar imot alle mennesker og alle typer problemer, men hovedsakelig er vår praksis som rådgiver rettet mot barn/unge og familier med større og mindre utfordringer.

Valg av rådgiver spiller en rolle

Det er ikke likegyldig hvem som er din personlige rådgiver når du kommer til veiledning. Rådgiverens betydning for prosess og resultat er i den senere forskning vektlagt som svært viktig. Bidraget fra din rådgiver, måte å være på og måten den anvender sin kunnskap på, er vist å være viktigere enn metoden eller teorien i seg selv.

Som personlig rådgiver og veileder er vi investert i prosesser som fremmer håp, motivasjon, positive forventninger og korrigerte erfaringer. Vi er opptatt av terapeuteffekten framfor teorieffekten.

Siden vi er filosofer sitter vi på en mengde kunnskap om menneskesinnet og de uendelige ulike teoriene som kan brukes for å skape endring. Vi er likevel av den oppfatning at en dyktig personlig rådgiver er de som er flinke til å skape en god relasjon, samarbeid og videre utvikling i livet til klienten.

Kontakt oss uforpliktende

Er du selv i en vanskelig periode i livet og trenger en rådgiver og veileder å snakke med? Kanskje du har forsøkt tradisjonelle metoder uten hell? Da bør du kontakte oss for en hyggelig samtale om hvordan vi kan bistå i din videre utvikling.