Coaching – Personlig rådgiver

PERSONLIG RÅDGIVNING

VALG AV RÅDGIVER SPILLER EN ROLLE
Det er ikke likegyldig hvem som er din personlige rådgiver når du kommer til veiledning.
Rådgiverens betydning for prosess og resultat er i den senere forskning vektlagt som
svært viktig. Rådgiverens måte å være på og måten rådgiveren anvender sin kunnskap
på, har vist seg å være viktigere enn metoden eller teorien i seg selv.

Som personlig rådgiver og veileder er jeg investert i prosesser som fremmer håp,
motivasjon, positive forventninger og korrigerte erfaringer. Jeg er opptatt av
terapeuteffekten framfor teorieffekten.

KONTAKT MEG TIL EN UFORPLIKTENDE PRAT
Er du selv i en vanskelig periode i livet eller på jobb og trenger en veileder å snakke
med? Kanskje du har forsøkt tradisjonelle metoder uten hell? Da bør du kontakte oss for
en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå i din videre utvikling.