Om oss

Ansatte

Lina Holte-Leyk

Master i idéhistorie og filosofi ved UiO.
E-post: liholt@online.no
Telefon: 952 41 788

Priser

Kr. 1100,- per 60 min.

Les mer om priser her

Lina Leyk Rådgivning er en terapipraksis som holder til sentralt i Oslo.

Lina er utdannet filosof, og har dermed god oversikt over de ulike former for psykologiske metoder som har vært brukt opp gjennom tiden i arbeidet med psykiske utfordringer. Hun har mange års erfaring med veiledning av barn (mobbing, skilsmisser, trassalder og utagering), par og enslige. Alle med forskjellige utfordringer.

Lina ønsker å hjelpe individer til å kjenne seg selv bedre, forstå egne motiver og handlinger, og dermed kunne endre sin livsinnstilling og adferd. Samtalepraksisen åpner bevisstheten i forhold til mulige selv –  og samfunnsfortolkninger, også selv om samtalen kun er rettet mot konkrete områder som for eksempel kjærlighetsliv, jobbsituasjoner, sorgopplevelser osv.

Metoden viser seg særlig virkningsfull i arbeidet med barn og unge. Flere og flere unge mennesker utvikler psykiske problemer som resultat av mangel på en slik refleksiv instans.

Barn og unge som går i veiledningstimer hos oss, oppnår større grad av trygghet, positiv selvfølelse og mestringsevne. I tillegg er de fleste barn og unge komfortable med filosofiske dialoger enn med samtaler hos psykiater.

Ta kontakt for mer informasjon.

HVORFOR KOMME TIL OSS?

Det er ikke likegyldig hvem terapeuten er når du kommer i terapi eller veiledning. Forskning viser at terapeutens betydning for prosess og resultat er svært viktig. Terapeutens bidrag, måte å være på og måten å anvende sin kunnskap på, er vist å være viktigere enn metoden eller teorien i seg selv.

Vi er investert i prosesser som fremmer håp, motivasjon, positive forventninger og korrigerte erfaringer. Vi er opptatt av terapeuteffekten framfor teorieffekten. Som filosofer sitter vi på en mengde kunnskap om menneskesinnet og de uendelige ulike teroriene som kan brukes for å skape endring.

Vi er likevel av den oppfatning at de dyktige terapeutene – de som skaper god effekt- er de terapeurtene som er flinke til å skape en god relasjon og et godt samarbeid med klienten.

Vår ekspertise er å raskt oppfatte hva problemet dreier seg om og utvikle en nyansert, kompleks og meningsbærende forståelse av problemet. Kunnskapen blir organisert på en måte som refleketerer en dyp forståelse av problemet, legger vekt på det som er relevant og utvikler funksjonelle beskrivelser av problemet. Dette er spesielt viktig i arbeidet med barn.

  • Vi har lang erfaring i å jobbe med mennesker og spesialkompetanse i barn og familie
  • Vi er løsningsorienterte
  • Vi har svært gode resultater og godt rykte
  • Vi tilbyr spesielt varme og hyggelige omgivelser

Trenger du advokat?