SAMTALER FOR MENN

Snakker du ikke om følelsene dine?

Mange menn kvier seg for å snakke om følelser. Det betyr imidlertid ikke at de ikke har vel så sterke følelser som sin bedre halvdel. Kvinner betror seg ofte til hverandre, de hjelper og råd-gir hverandre når livet er vanskelig.

Mannen har lettere for å bli en ensom ulv når han ikke mestrer sine utfordringer, blir forlatt eller gjør ting han kanskje ikke burde gjort. Dette er problematikk mange menn strever med, men de færreste gjør noe med.

Hva skjer når du ikke snakker om følelser?

Resultatet av en opphopning av slike følelser, ender ofte i at mannen kommer i en livskrise som kan være vanskelig å vende. Mange menn, spesielt etter skilsmisse og samlivsbrudd sliter med ensomhet og opplevelsen av å bli isolert uten venner og nettverk.

Menn som mister jobben eller står i et arbeidsrelatert dilemma eller veiskille, søker sjeldent noen å drøfte problemet med. Menn bærer som regel børen alene og plager i minst mulig grad ektefelle eller venner. Menn skjuler avhengighet, seksuelle lengsler, økonomiske problemer, angst, sorg og smerte til det siste.

Venter du med å oppsøke hjelp?

Som regel oppsøker ikke mannen hjelp selv om situasjonen han befinner seg i kan betegnes som en krise. Begrepet krise er i så måte nyttig fordi det tydeliggjør vekstmulighetene som den forandrende livssituasjonen også bringer med seg.

Plutselig og vedvarende stress forårsaket av eksemplene ovenfor svekker jegets evne til å beskytte personligheten. Eksterne påkjenninger kan ødelegge et menneskes evne til å hanskes med inntrykk og impulser det til vanlig ville mestre. En ellers så flott, sterk og mestrende mann kan plutselig oppleve beslutningsvegring, tafatthet og konstant tungsinn.

Vi er spesialister på å bistå menn

Nettopp fordi menn ofte er «ensomme ulver» har vi gjort det til en viktig sak for oss å bistå menn når de er maktesløse uten å umyndiggjøre eller krenke. Vi hjelper med å bringe kaos til orden, forhindre ar du mister kontakt med barna etter samlivsbrudd, kommer ut av ensomheten og inn i nye forhold, finner din plass i arbeidsfellesskapet osv.

Hos oss foretas ingen diagnostisering eller stigmatisering, men du får hjelp og veiledning med respekt og anerkjennelse som grunnprinsipp. Vi arbeider også med impulskontroll og sinnemestring.

Hvilke spørsmål stiller våre klienter seg?

Opplever du at du får for lite anerkjennelse på jobben, i ekteskapet eller som far?

Synes du at du har for lite makt?

Bærer dine frustrasjoner preg av savn og lengsel etter mer bekreftende omgivelser; en varmere kone og et mer stimulerende arbeidsliv?

Er du ensom enten i ekteskapet eller fordi du ikke har noen å dele livet med?

Er du seksuelt frustrert enten i ekteskapet eller fordi du ikke finner noen seksualpartner?

Er du lei av å forsøke pønske ut hvordan du skal komme i kontakt med kvinner?

Er du irritabel og resignert med ønske om at livet så ganske annerledes ut enn det gjør?

Brenner du inne med lengsler du ikke kan dele med kona?

Føler du deg avvist, ikke sett, utnyttet eller tilsidesatt?

TA KONTAKT MED OSS! DET FINNES EN LØSNING!