SAMTALETERAPI FOR MENN

SAMTALETERAPI SPESIELT TILRETTELAGT FOR MENN

Opplever du at du får for lite anerkjennelse på jobben, som ektemann eller som far?
Synes du at du har for lite makt? Bærer dine frustrasjoner preg av savn og lengsel etter mer bekreftende omgivelser, en varmere partner og et mer stimulerende arbeidsliv?
Er du ensom enten i ekteskapet eller fordi du ikke har noen å dele livet med?
Er du seksuelt frustrert enten i ekteskapet eller fordi du ikke finner noen seksualpartner? Er du lei av å forsøke å pønske ut hvordan du skal komme i kontakt med kvinner/menn?

SNAKKER DU IKKE OM FØLELSENE DINE?
Mange menn kvier seg for å snakke om følelser. Det betyr imidlertid ikke at de ikke har
vel så sterke følelser som det annet kjønn. Kvinner betror seg ofte til hverandre, de
hjelper og gir hverandre når livet er vanskelig. Mannen har lettere for å bli en ensom ulv når han ikke mestrer sine utfordringer, blir forlatt eller gjør ting han kanskje ikke burde gjort. Dette er problematikk mange menn strever med, men de færreste gjør noe med.

HVA SKJER NÅR DU IKKE SNAKKER OM FØLELSER?
Resultatet av en opphopning av følelser, ender ofte i at mannen kommer i en livskrise
som kan være vanskelig å vende. Mange menn, spesielt etter skilsmisse og
samlivsbrudd sliter med ensomhet og opplevelsen av å bli isolert uten venner og
nettverk.
Menn som mister jobben eller står i et arbeidsrelatert dilemma eller veiskille, søker
sjeldent noen å drøfte problemet med. Menn bærer som regel børen alene og plager i
minst mulig grad ektefelle eller venner. Menn skjuler avhengighet, seksuelle lengsler,
økonomiske problemer, angst, sorg og smerte til det siste.

VENTER DU MED Å OPPSØKE HJELP?
Som regel oppsøker ikke mannen hjelp selv om situasjonen han befinner seg i kan
betegnes som en krise. Begrepet krise er i så måte nyttig fordi det tydeliggjør
vekstmulighetene som den forandrende livssituasjonen også bringer med seg.
Plutselig og vedvarende stress forårsaket av eksemplene ovenfor, svekker jegets evne
til å beskytte personligheten. Eksterne påkjenninger kan ødelegge et menneskes evne
til å hanskes med inntrykk og impulser det til vanlig ville mestre. En ellers så flott, sterk
og mestrende mann kan plutselig oppleve beslutningsvegring, tafatthet og konstant
tungsinn.

GODE ERFARINGER MED Å BISTÅ MENN I KRISE
Nettopp fordi menn ofte er «ensomme ulver» har jeg gjort det til en viktig sak for meg
å bistå menn når de er maktesløse uten å umyndiggjøre eller krenke. Jeg hjelper med å
bringe kaos til orden, forhindre at du mister kontakt med barna etter samlivsbrudd,
kommer ut av ensomheten og inn i nye forhold, finner din plass i arbeidsfellesskapet,
osv. Hos meg foretas ingen diagnostisering eller stigmatisering, men du får hjelp og
veiledning med respekt og anerkjennelse som grunnprinsipp.

Jeg arbeider også med impulskontroll og sinnemestring.
Er du irritabel og resignert med ønske om at livet så ganske annerledes ut enn det gjør?
Brenner du inne med lengsler du ikke kan dele med kona?
Føler du deg avvist, ikke sett, utnyttet eller tilsidesatt?

TA KONTAKT MED OSS! DET FINNES EN LØSNING!