Samtalepartner

INDIVIDUALTERAPI/ÉN-TIL-ÉN-SAMTALER SAMTALEPARTNER
Lina Leyk Rådgivning er en terapipraksis, samtalepartner og et alternativ til psykolog som holder til midt i Oslo, nærmere bestemt Uranienborgveien 1. Jeg er utdannet filosof, og har dermed god oversikt over de ulike former for psykologiske metoder som har vært brukt oppigjennom tiden i arbeidet med psykiske utfordringer. Dette gjør at jeg har et annet perspektiv og er dermed en god samtalepartner for deg i Oslo, om de vanskelige og tunge emnene du kanskje ikke vil snakke med venner og familie om. Overordnet er målet å være en god samtalepartner og hjelpe individer til å kjenne seg selv bedre, forstå sine motiver og handlinger, og dermed kunne endre sin livsinnstilling og adferd.

Hvorfor velge meg som din samtalepartner?

Da jeg er en samtalepartner du kan legge din lit til, er jeg investert i prosesser som fremmer håp, motivasjon, positive forventninger og korrigerte erfaringer. Jeg er opptatt av terapeuteffekten framfor teorieffekten. Som filosof besitter jeg en mengde kunnskap om menneskesinnet og de uendelige ulike teoriene som kan brukes for å skape endring. Denne kunnskapen bruker jeg som din samtalepartner.

Ser du deg omkring etter en som kan lytte til dine utfordringer og være en god samtalepartner for deg i Oslo? Kanskje du har forsøkt tradisjonelle metoder uten hell? Da bør du kontakte meg for en åpen samtale om hvordan jeg kan bistå deg i din videre utvikling.

Kom i kontakt med oss ved å følge denne linken, eller trykk kontakt oss i menyen øverst.