Samtalepartner

Lina Leyk Rådgivning er en terapipraksis, samtalepartner og et alternativ til psykolog som holder til midt i Oslo, nærmere bestemt Uranienborgveien 1. Lina er utdannet filosof, og har dermed god oversikt over de ulike former for psykologiske metoder som har vært brukt oppigjennom tiden i arbeidet med psykiske utfordringer. Dette gjør hun har et annet perpektiv og er dermed en god samtalepartner for deg i Oslo, om de vanskelige og tunge emnene du kanskje ikke vil snakke med venner og familie om.

Hun driver en praksis med mange års erfaring med veiledning av barn (mobbing, skilsmisser, trassalder og utagering), par og enslige. Alle med forskjellige utfordringer. Overordnet er målet å være en god samtalepartner og hjelpe individer til å kjenne seg selv bedre, forstå sine motiver og handlinger, og dermed kunne endre sin livsinnstilling og adferd.

Hvorfor velge oss som din samtalepartner?

Siden vi er en samtalepartner i Oslo du kan legge din lit til, er vi investert i prosesser som fremmer håp, motivasjon, positive forventninger og korrigerte erfaringer. Vi er opptatt av terapeuteffekten framfor teorieffekten.

Som filosofer sitter vi på en mengde kunnskap om menneskesinnet og de uendelige ulike teroriene som kan brukes for å skape endring denne kunnskapen bruker vi som din samtalepartner i Oslo. Vi er likevel av den oppfatning at de dyktige terapeutene – de som skaper god effekt- er de terapeurtene som er flinke til å skape en god relasjon, dialog og fungerer som en betryggende samtalepartner, for et vellykket samarbeid og videre utvikling av klienten.

Ser du deg omkring etter en som kan lytte til dine utfordringer og være en god samtalepartner for deg i Oslo? Kanskje du har forsøkt tradisjonelle metoder uten hell? Da bør du kontakte oss for en hyggelig samtale om hvordan vi kan bistå deg i din videre utvikling.

Kom i kontakt med oss ved å følge denne linken, eller trykk kontakt oss i menyen øverst.